Wanneer huur ik een verkeersregelaar in?

U huurt een verkeersregelaar in als u verkeersstromen wilt reguleren en bevorderen, zowel in binnenstedelijk als buitenstedelijk gebied. Doorgaans voert een verkeersregelaar werkzaamheden uit in combinatie met en als extra toevoeging op tijdelijke verkeersmaatregelen, die we inzetten volgens de richtlijnen van het CROW 96a en 96b. Op weke manieren u een verkeersregelaar inzet, leest u hieronder.  

Welke vormen van inzet zijn er?

Een verkeersregelaar verwijst bij wegwerkzaamheden, evenementen en calamiteiten het autoverkeer, fietsverkeer en voetgangersverkeer naar de juiste richting, eventueel via de gestelde omleidingsroute. Daarnaast kunt u verkeersregelaars inzetten voor het overnemen van drukke verkeerspunten ter ondersteuning bij calamiteiten. Ook op bouwlocaties worden verkeersregelaars vaak ingezet als portier of poortwachter. het is dan de verkeersregelaar die de verkeersstromen reguleert in en rondom het bouwterrein en onder andere zorg draagt voor de toegangsregistratie, toegangspoort en passenuitgifte. De nieuwste vorm van inzet is de inzet van verkeersregelaars ter ondersteuning bij het toezichthouden op de coronamaatregelen.

Bouw- en infraprojecten

Als wegenbouwbedrijf wilt u dat uw medewerkers veilig aan het werk kunnen tijdens wegwerkzaamheden, als bouwbedrijf wilt u dat de bouwplaats goed bereikbaar is voor speciaal transport en als overheid heeft u baat bij het zo snel mogelijk afronden van werkzaamheden, zodat eventuele verkeershinder tot een minimum beperkt blijft. Of het nu gaat om een groot- of kleinschalig bouw- of infraproject, in deze situaties kunt u verkeersregelaars inhuren om ervoor te zorgen dat de verkeersdoorstroming veilig en optimaal verloopt. Wilt u meer weten over de werkwijze van onze Infra-tak? Klik dan op de onderstaande button!

Meer weten

Evenementen

Bij een evenement is het belangrijk dat uw gasten snel en eenvoudig bij uw locatie arriveren en vertrekken. Dat vraagt om de juiste aansturing, vooral omdat het vaak gaat om grote groepen bezoekers in een relatief kort tijdsbestek. U kunt verkeersregelaars inhuren die richting geven en alles in goede banen leiden. Wilt u meer weten over onze divisie die gespecialiseerd is in de inzet van verkeersmaatregelen op evenementen? Klik dan op de button hieronder!

Meer weten

Openbaar vervoer

Indien uw werkzaamheden uitvoert aan het spoor en de treinen daardoor niet rijden, kunt u vervangend vervoer inzetten in de vorm van touringcars. Om ervoor te zorgen dat reizigers hun reis zo comfortabel en snel als mogelijk kunnen voortzetten, verzorgt Traffic Support OV onder andere de coördinatie van touringcars ter plaatse. Daarbij is continu contact met het regiecentrum, zodat tijdig op- en afschalen mogelijk is. Wilt u meer weten over de werkwijze van deze divisie binnen Traffic Support? Klik dan op de onderstaande button!

Meer weten

Is de inzet van verkeersregelaars verplicht?

Wettelijk gezien is de inzet van verkeersregelaars niet verplicht. Toch eist de overheid bij werkzaamheden een grote mate van risicobeperking, reducering van geluid en optimale verkeersdoorstroming. Deze eisen vindt u terug in diverse richtlijnen, normen en certificeringen, die de overheid eist voor de uitvoering van haar uitbestede diensten. De inzet van verkeersregelaars is een hulpmiddel om aan een of meerdere vragen en/of eisen te voldoen. Hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden.

Verkeersregelaars inzetten als aanvulling op de CROW-richtlijn 96b

U kunt verkeersregelaars inzetten als aanvulling op de CROW-richtlijn 96b of als extra aanvulling op tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Verkeersregelaars zijn de extra ogen op de weg die medewerkers in het werkvak niet hebben. De verkeersregelaars begeleiden in dit geval verkeersstromen om het werkvak heen of richting de omleidingsroute.

Verkeersregelaars inhuren als portier

U kunt verkeersregelaars ook inzetten als portier, voor de verkeersregulering rondom uw bouwplaats. In dat geval begeleiden ze in- en uitrijdend vrachtverkeer en ondersteunen ze bij de passenuitgifte, bezoekersregistratie en het bedienen van de tourniquet of toegangspoort, slagboom en/of weegbrug.

Verkeersregelaars inzetten voor het overnemen van (drukke) verkeerspunten

In het geval van een calamiteit, uitval van de verkeerslichten of een verkeersongeval, kunt u verkeersregelaars inzetten voor het overnemen van kruispunten of andere drukke verkeerspunten. De verkeersregelaar neemt in dat geval de taken van de politie, die vaak als eerste ter plaatse is, over zodat zij zich kunnen focussen op andere taken.

Verkeersregelaars inhuren, een trend?

U ziet verkeersregelaars steeds vaker terug in het straatbeeld. De nieuwste vorm van inzet is de inzet van verkeersregelaars ter ondersteuning bij het toezichthouden op de coronamaatregelen.

VR

Onze verkeersregelaars

De verkeersregelaars van Traffic Support zijn goed opgeleide en gediplomeerde professionals. We noemen ze dan ook niet voor niks beroepsverkeersregelaars. Stuk voor stuk begrijpen ze hoe verkeersdeelnemers en bezoekers van evenementen zich bewegen en gedragen. Expertise weten ze snel om te zetten in daadkrachtig en adequaat handelen. Daarbij zijn zij representatief en komen ze tijdig en goed voorbereid op uw locatie. Of het nu gaat om de inzet op evenementen, bij wegwerkzaamheden of tijdens treinstremmingen: met de inzet van onze beroepsverkeersregelaars verzekert u zich van veiligheid in het verkeer.

Wilt u verkeersregelaars inhuren?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag met u mee!