Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement neemt een steeds belangrijkere rol in bij wegwerkzaamheden en evenementen. De (economische) belangen van stakeholders zijn groot en de het draagvlak bij omwonenden voor overlast wordt steeds kleiner. De aannemer (bij werkzaamheden) of organisator (bij evenementen) neemt steeds meer zijn verantwoordelijkheid voor een optimaal omgevingsmanagement. Traffic Live ondersteunt hierbij. Op een dashboard is inzichtelijk wat de reistijd is op diverse trajecten. Op deze manier wordt de toe- en afname van verkeersdrukte inzichtelijk gemaakt, op omleidingswegen en op eventuele sluiproutes. Dit alles wordt vastgelegd en kan worden gebruikt in de dialoog met vergunningverleners, omwonenden en andere stakeholders. Deze vergaarde informatie kan eveneens worden gebruikt bij toekomstige projecten.

Op een dashboard is inzichtelijk wat de reistijd is op diverse trajecten, wanneer de verkeersdrukte toe- of afneemt en of sluipverkeer zorgt voor drukte op omliggende wegen.

Reistijdmetingen

Binnen Traffic Live is het mogelijk om op verschillende trajecten de reistijd van de automobilisten te meten. Deze reistijd wordt per traject op een dashboard of een grafiekenpagina weergegeven. Deze informatie is realtime beschikbaar, maar wordt ook opgeslagen en is daardoor ook als archief beschikbaar. De trajecten beperken zich niet tot de rijkswegen, maar ook op provinciale en gemeentelijk wegen (of een combinatie van deze drie) is een reistijdmeting mogelijk. Deze metingen kunnen dienen als nulmeting, of juist ter inzicht in de reistijd ná de werkzaamheden.

Route

Dynamisch verkeersmanagement

De tekstwagens langs de route kunnen worden aangestuurd op basis van de eerdergenoemde reistijdmeting. Ter illustratie: indien de reistijd op traject A langer is dan bijvoorbeeld 25 minuten, wordt automatisch verwezen naar traject B.

De reistijdmetingen kunnen in dit geval dienen als basis voor regelscenario’s. Het schakelen tussen diverse routes kan automatisch plaatsvinden, maar indien gewenst, ook handmatig. Zowel de reistijd van minuut tot minuut als de schakeling per tekstwagen wordt vastgelegd. Dit zorgt voor een goed naslagwerk om terug te kunnen zien hoe het verkeersbeeld zich heeft ontwikkeld en hoe de schakelingen effect hebben gesorteerd.

Veiligheid

Tijdens een evenement of werkzaamheden worden regelmatig verkeersregelaars ingezet. Verkeersregelaars zorgen voor een afgezet werkvak en/of een betere verkeersdoorstroming.

1

Early Warning

Het is mogelijk deze verkeersregelaars te beschermen tegen aanrijdingen en agressie door automobilisten vroegtijdig te waarschuwen voor de aanwezigheid van een verkeersregelaar. Deze waarschuwing, de Early Warning in de applicatie Flitsmeister, zorgt dat enerzijds de automobilist gewaarschuwd wordt en dus de mogelijkheid heeft om zijn/haar snelheid te verlagen en op te letten.

2

Reductie agressie

Anderzijds wordt de automobilist ruim van tevoren geïnformeerd dat er mogelijk een nieuwe tijdelijke verkeersituatie is. Dit biedt de automobilist de tijd om na te denken over een eventuele alternatieve route. Deze paar seconden tijdwinst zorgt voor begrip van de automobilist voor de aanwezigheid van een verkeersregelaar. Dit draagt bij aan de reductie van agressie tegen verkeersregelaars.

Dashboard

Dit dashboard is te allen tijde op een desktop of mobile device inzichtelijk voor opdrachtgevers, omgevingsmanagers en operators van verkeerscentrales. Wil je meer weten over deze werkwijze? Klik dan op de onderstaande button en download de concept card! 

Download PDF

Wil je meer doen met omgevingsmanagement?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag mee!