Veelgestelde vragen

Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Er zijn vier soorten verkeersregelaars. Naast transportbegeleiders (voor de begeleiding van lange, hoge en brede transporten) en verkeersbrigadiers (oversteekhulp) zijn er beroepsverkeersregelaars en evenementenregelaars. Het verschil tussen deze twee vind je op deze pagina.

Beroepsverkeersregelaars en evenementenregelaars hebben verschillende bevoegdheden en de eisen en vorm van aanstelling verschilt. De beroepsverkeersregelaar mag bijvoorbeeld zelfstandig werken. De evenementenregelaar werkt onder toezicht. De aanstelling van een evenementenregelaar geldt alleen voor de gemeente waarin deze wordt aangesteld. De beroepsverkeersregelaar kan een landelijke aanstelling krijgen.

De verkeersregelaars van Trigion Traffic Support zijn allemaal beroepsverkeersregelaars.

Beroepsverkeersregelaars volgen een theorie- en praktijkopleiding. Na het halen van het examen kan een aanstelling worden verleend door het Verkeerscentrum Nederland. Werkt de verkeersregelaar aan of binnen tijdelijke verkeersmaatregelen? Dan moet de verkeersregelaar ook het BRL9101-certificaat behalen.

Nee, dat is niet nodig. Alleen transportbegeleiders moeten over een rijbewijs beschikken (en mogen geen beginnend bestuurder zijn). Beroepsverkeersregelaars moeten wel op de hoogte zijn van de verkeersregels.

Beroepsverkeersregelaar worden aangesteld voor de duur van 5 jaar. Na vijf jaar kan deze periode telkens worden verlengd met een nieuwe periode van 5 jaar, mits de werkgever schriftelijk verklaart dat de persoon regelmatig optreedt als verkeersregelaar. Een evenementenregelaar ontvangt een aanstelling voor maximaal 1 jaar en moet jaarlijks opnieuw de online instructie volgen.

Dat kan per organisatie verschillen, maar een verkeersregelaar moet tenminste een jas, shirt of hesje dragen dat bestaat uit een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje onderkant, met daarop een driehoek. De precieze kleuren, afmetingen en reflectiewaarden moeten voldoen aan voorschriften en zichtbaar gedragen worden.

In het verleden volstond een oranje hesje met daarop de tekst “VERKEERSREGELAAR”. Deze zijn niet meer toegestaan.

Dat mag, maar alleen als aan de kledingvereiste is voldoen en een vereiste jas, shirt of hesje zichtbaar wordt gedragen.

Indien u verkeersregelaars wenst in te zetten, kan de wegbeheerder of vergunningverlener u vragen een verkeersplan te overhandigen.

In een verkeersplan is uiteengezet wat valt te verwachten op het gebied van verkeer en vervoer. Denk hierbij onder andere aan wat bijvoorbeeld de (extra) verkeersverwachting is, wat de (beperkte) parkeer- of wegcapaciteit is, welke tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen, waar verkeersregelaars worden ingezet en hoe de overlast voor de omgeving wordt beperkt.

Wie dat kan, mag zelf de opleiding tot verkeersregelaar verzorgen. Het praktijkexamen wordt wel afgenomen in aanwezigheid van een hiertoe bevoegde vertegenwoordiger van de Politie.