Wat is beter: vooruit of achteruit inparkeren?

Vooruit of achteruit inparkeren. Wat is veiliger, sneller en/of handiger als het gaat om haaks inparkeren in parkeervakken op een parkeerterrein? Bij een evenement word je als bezoeker vaak door parkeerstewards verplicht om vooruit in te parkeren. Maar er zijn veel situaties waarin dit juist niet wordt gestimuleerd. In dit artikel vertellen we jou wat gewenst kan zijn in verschillende situaties.

Veilig inparkeren

Medewerkers van hulpdiensten parkeren hun voertuig vaak achteruit in, zodat ze vanuit deze geparkeerde positie snel weg kunnen rijden als dat nodig is. Bij veel petrochemische bedrijven wordt personeel en bezoekers zelfs verplicht om achteruit in te parkeren. Je kunt dan namelijk sneller wegrijden in het geval van een evacuatie of een ontruiming. Het achteruit inparkeren, soms in nauwe parkeervakken met beperkt zicht door een kleine achterruit of binnenspiegel, is voor veel bestuurders geen gemakkelijke opgave. Een aantal jaar geleden werd echter een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat bij achteruit inparkeren 30% minder schade wordt veroorzaakt dan bij vooruit inparkeren. Hoe is dat dan te verklaren?

Vooruit inparkeren

Achteruit inparkeren

Dit komt met name doordat bij achteruit inparkeren, vooruit wordt weggereden. Bij aankomst heb je een actueel beeld van de situatie in en rond het parkeervak. Je ziet in één oogopslag eventuele obstakels, voetgangers en andere auto’s. Hier anticipeer je direct op terwijl je achteruit inparkeert. Bij het wegrijden sta je met de neus van de auto in de rijrichting, heb je goed zicht op de weg voor je en kan je zonder schade wegrijden.

Achteruit inparkeren

Vooruit inparkeren

Wanneer je vooruit inparkeert, heb je weliswaar een actueel beeld bij het inparkeren, maar tijdens het achteruit wegrijden is dat niet of in mindere mate het geval. In de periode van instappen, je gordel omdoen en je auto starten, kan er zomaar een fiets achterlangs rijden of een kind met winkelwagentje langslopen. Dat zijn de momenten waarop de meeste schades worden veroorzaakt.

Snel inparkeren

Maar waarom word je als bezoeker van een evenement dan wel vaak verplicht om vooruit in te parkeren? Daar zijn twee redenen voor. Allereerst gaat vooruit inparkeren veel sneller dan achteruit inparkeren. Daarnaast is er minder tijd nodig om te manoeuvreren. Dat zorgt voor minder vertraging bij het inparkeren, met minder vertraging bij de inrit van de parkeerterreinen en dus ook minder filevorming op de openbare weg tot gevolg. Dit laatste is een belangrijk argument als het gaat om de bezoekersbeleving en het beperken van het overlast in de omgeving van het evenement. Het achteruit wegrijden uit de parkeervakken tijdens de uitstroom van het evenement gaat dan weliswaar langzamer, maar omdat de grootste vertraging tijdens de uitstroom doorgaans bij de uitrit van het parkeerterrein en niet bij de individuele parkeervlakken ontstaat, is dit argument hier niet relevant. Anderzijds nemen auto’s die vooruit worden ingeparkeerd gemiddeld minder ruimte in beslag. Deze auto’s staan minder schuin en dichter op de auto’s die ernaast staan. Hierdoor kunnen er meer auto’s van de vaak dure of schaarse parkeercapaciteit gebruikmaken.

Handig inparkeren

Door op evenementen vooruit in te parkeren én vooruit weg te rijden combineer je het beste van twee werelden. Deze werkwijze wordt (nog) niet vaak toegepast. Dit kan ook niet in combinatie met de klassieke werkwijze, waarbij parkeervakken worden gemaakt met paaltjes en lintjes. Deze werkwijze vraagt om de inzet van ervaren parkeerstewards en een goede regie op de verkeer- en parkeerstroom. Als deze werkwijze wordt toegepast, kan er veilig, handig en snel worden in- en uitgeparkeerd.

Wil je meer weten over parkeerbegeleiding?

Klik dan op de button hieronder en lees meer over onze werkwijze.