Veiligheid voor alles. Als dit ergens van toepassing is, dan is dat wel bij bouw- en wegwerkzaamheden. Als wegenbouwbedrijf wilt u dat uw medewerkers veilig aan het werk kunnen. Als bouwbedrijf wilt u dat de bouwplaats goed bereikbaar is voor dat speciale transport. Als overheid wilt u dat de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen worden afgerond, zodat eventuele verkeershinder tot een minimum beperkt blijft.

Tijdens de werkzaamheden

Dagelijks krijgen de verkeersregelaars van onze werkvoorbereiders werkinstructies zodat zij zich goed kunnen voorbereiden en weten wat er die dag van hun verwacht wordt. Op de dag zelf worden zij 30 minuten voor vertrek gebeld om te controleren of zij op tijd bij uw project aanwezig kunnen zijn. Onze verkeersregelaars werken volgens de Arbo- en arbeidstijdenwet. U loopt dus geen risico dat uw werkzaamheden worden stil gelegd in verband met de overschrijding van de arbeidstijdenwet door medewerkers van Traffic Support Infra. 

Onze kwaliteitsfunctionarissen ondersteunen de verkeersregelaars en controleren of werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Een Project Assistent is 24 uur per dag bereikbaar voor zowel u als opdrachtgever, als voor onze medewerkers. Bij een eventuele calamiteit of onvoorziene situatie kunnen wij een beroep doen op verkeersregelaars in het hele land, die standby staan. Dat biedt u vertrouwen en zekerheid.

Traffic Support broek met op de achtergrond werknemer die auto helpt

Voorbereiding

Wanneer u met ons samenwerkt, heeft u gedurende het project te maken met een ervaren en deskundige Project Manager van Traffic Support. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden denkt hij met u mee over passende oplossingen, erop gericht om de overlast zo klein mogelijk en de veiligheid zo optimaal mogelijk te laten zijn. Desgewenst stellen wij voor u een procesplan op, dat door u met uw eigen inlog in ons ERP-systeem gevolgd kan worden.

Keurmerken

Net zoals u hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Want alleen de hoogste kwaliteit garandeert een optimale dienstverlening, afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Onze medewerkers zijn zich hier, iedere dag opnieuw, zeer bewust van. Die hoge kwaliteit is het resultaat van het maken van bewuste keuzes. Wij werken volgens internationaal erkende normen en standaarden, waar u als opdrachtgever op kunt bouwen en vertrouwen. Daarnaast vinden wij betrouwbaarheid, pro-activiteit en flexibiliteit erg belangrijk en hebben onze professionele medewerkers een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. 

Lees meer

Meer informatie?

Heeft u zelf een bouw- of infrastructureel werk waarbij het verkeer in goede banen geleid moet worden? Neem dan contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding. Klik op de onderstaande button en vul het contactformulier in!