Door de maatregelen en richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is extra aandacht voor de openbare orde en veiligheid binnen gemeenten en veiligheidsregio's noodzakelijk. Denk hierbij in de zomerperiode vooral aan toenemende drukte op openbare plaatsen, zoals recreatiegebieden, stranden, winkelcentra en toeristische trekpleisters. Daarnaast is het te verwachten dat de drukte bij (basis)scholen en sportparken toeneemt, wanneer deze gefaseerd opengaan naar aanleiding van de versoepeling van maatregels die het kabinet voorstelde. Als gemeente of veiligheidsregio bent u (mede) verantwoordelijk voor het reguleren van deze drukte, maar wilt u zich tevens concentreren op uw (overige) kerntaken.

Traffic Support neemt vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer daarom graag van u over. We bieden schaalbare oplossingen op maat om drukbezochte locaties op een veilige manier bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld door een verkeerscirculatieplan op te stellen in combinatie met dynamische verwijzingen en verkeersregelaars op locatie voor het slim verwijzen van auto’s, motoren, (brom)fietsers en voetgangers. Dit alles doen we op basis van real-time verkeersdata. Onze projectmanagers hebben jarenlange ervaring met het managen van publieksstromen, zijn flexibel, kunnen snel schakelen en gaan graag met u in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen.

Onze werkwijze

VR

Voor het reguleren van de druk in openbare ruimten gebruiken we de nieuwe term ontvangstvolume. Daarvoor voeren we eerst een nulmeting uit. Dit houdt in dat we een berekening maken van het maximaal aantal mensen die in het gebied kunnen wonen. Vervolgens berekenen we hoeveel extra mensen u in dat gebied kunt toelaten, zodat u blijft voldoen aan de richtlijnen die gelden bij de 1,5 meter-samenleving.

Als gemeente of veiligheidsregio bent u (mede) verantwoordelijk voor het reguleren van deze drukte, maar wilt u zich tevens concentreren op uw (overige) kerntaken.

Eén aanspreekpunt

Eén van onze ervaren projectmanagers brengt uw wensen in kaart en inventariseert de knelpunten van de huidige (verkeers)situatie. Op basis daarvan stelt hij of zij een plan op voor het realiseren van een soepele doorstroming en het reguleren en handhaven van de richtlijnen, zoals die zijn beschreven door het RIVM. We bepalen de benodigde inzet en verwerken dit in een open begroting. Na akkoord plaatsen we alle (verkeers)maatregelen conform de afgesproken planning en verzorgen we de werkinstructies aan onze verkeersregelaars.

Route

Managen drukte in openbare ruimten

Voor het reguleren van de druk in openbare ruimten biedt Traffic Support verschillende schaalbare oplossingen aan. Van het leveren van materiaal en zorg dragen voor voldoende personeel tot het verzorgen van afsluitingen en het uitwerken van een verkeerscirculatieplan, waarbij de weggebruikers door middel van bebording en verkeersregelaars naar de gewenste locatie worden verwezen. Traffic Support kan de verkeersdrukte binnen uw gemeente of regio real-time meten met Traffic Live.

Lees meer

Inrichting publieke ruimten

 • Tijdelijke belijning op parkeerplaatsen
 • Informatievoorziening middels signing
 • Inrichting routing door onder andere het gebruik van grondstickers
 • Het creëren van eenrichtingswegen voor voetgangers, fietsers etc.

Afzetten drukbezochte plekken

 • Afzethekken
 • Bebording en tekstwagens
 • Verkeersregelaars voor toezicht

Slim managen van drukte op parkeerplaatsen

 • Verkeerscirculatieplan
 • Dynamische bebording (draaipijlen en/of tekstwagens)
 • Coördinator voor operationele aansturing
 • Stand-by teams voor handhaving en verwijzing

Verkeersmanagement stranden, pretparken en recreatiegebieden

 • Uitwerking (regel)scenario's om te kunnen verwijzen op basis van drukte
 • Traffic Live voor real-time data en inzicht
 • Liaison voor monitoring verkeer en schakelen
 • Stand-by (motor)team verkeersregelaars met materiaal

Advies op maat voor scholen en sportverenigingen

 • Gerichte planvorming met verschillende aanrijroutes, indeling parkeerterreinen en scheiding van modaliteiten
 • Informeren, handhaven en sturing van verkeersdeelnemers
 • Faciliteren fietsenstalling, passend bij de 1,5 meter-samenleving

Grote drukte in stadscentra

 • Inrichting routing door onder andere het gebruik van grondstickers
 • Het creëren van eenrichtingswegen voor voetgangers, fietsers etc.
 • Crowd control toepassen in kleine steegjes

Onze verkeersregelaars

Onze verkeersregelaars beschikken over een landelijke aanstelling en hebben ruime ervaring bij publiekslocaties, zakelijke bijeenkomst, (grootschalige) evenementen en infrastructurele werkzaamheden. Daarnaast zijn onze verkeersregelaars landelijk inzetbaar en standaard voorzien van de benodigde uitrusting, waaronder de juiste kleding, portofoon en streamlight. 

Crowd Support

Orde en veiligheid zijn van groot belang. Zeker in deze tijd. Onze collega's van Crowd Support hebben veel ervaring in het begeleiden van publieksstromen. Zij weten hoe mensenmassa's zich bewegen en waar eventuele risico zitten.

City 360

Onze zusterorganisatie City 360 is gespecialiseerd in toezicht en handhaving. Zij hebben een grote groep opgeleide toezichthouders en integrale handhavers in dienst, die over een breed pakket aan bevoegdheden beschikken.

Locatie Support

Verkeersmaatregelen

 • RVV Verkeersborden
 • Verkeerskegels en geleidebakens
 • Schrik- en afzethekken
 • Dranghekken
Traffic Support OV

Routing & signing

 • Full color custom (stoep)borden
 • Full color custom wand - of grondstickers op maat
 • Custom bewegwijzeringsborden
 • Parkeer- en stopverboden
 • Calamiteitenborden

Snel een oplossing nodig?

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Maak dan direct een vrijblijvende afspraak en neem contact op met één van onze projectmanagers. Bel naar 038-4256740 of klik op de onderstaande button en vul het contactformulier in.