Net zoals u hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Want alleen de hoogste kwaliteit garandeert een optimale dienstverlening, afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Onze medewerkers zijn zich hier, iedere dag opnieuw, zeer bewust van. Die hoge kwaliteit is het resultaat van het maken van bewuste keuzes. Wij werken volgens internationaal erkende normen en standaarden, waar u als opdrachtgever op kunt bouwen en vertrouwen. Daarnaast vinden wij betrouwbaarheid, pro-activiteit en flexibiliteit erg belangrijk en hebben onze professionele medewerkers een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. 

Certificeringen

U mag hoge eisen aan ons stellen. Aan onze medewerkers, maar zeker ook aan onze dienstverlening en organisatie. Omdat wij vertrouwen op onze kwaliteit, laten wij die graag en regelmatig beoordelen en toetsen door erkende certificerende partijen. Voor u een bewijs van onze ervaring en deskundigheid, u weet namelijk waar u op kunt rekenen: een betrouwbare en transparante organisatie. 

ISO 9001

Wij zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd. Daarmee voldoet Traffic Support aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving en aan onze eigen kwaliteitsnormen. In het kort: wij zeggen wat we doen, we doen wat wij zeggen én wij bewijzen het.

VCA 

Als VCA* gecertificeerde organisatie is onze expertise op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu 100% op orde. Daarmee bezitten wij alle verplichte en noodzakelijke kennis over zaken als wet- en regelgeving, risicoherkenning en -preventie, gevaarlijke stoffen, gereedschappen en machines, elektriciteit, arbo zaken et cetera.
* Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

NEN 4400-1

Vertrouwen is één van onze meest belangrijke waarden. Dat onderstrepen wij met onze NEN 4400-1 certificering. Deze beschermt opdrachtgevers die arbeid inhuren tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels-, loon- en belastingadministratie te stellen. Traffic Support voldoet daarmee aan alle eisen. Dat is voor ons vanzelfsprekend. 

ERP-systeem

Alle processen en ISO- en VCA-rapportages worden geborgd door ons ERP-systeem. Hierdoor is het op elk moment mogelijk een volledige verslaglegging te realiseren van onder andere de kwaliteits- en veiligheidsdoelstelling. Met deze unieke integratie van ISO-9001 en VCA loopt Traffic Support ver vooruit in de markt.