Keurmerken

Je mag hoge eisen aan ons stellen. Aan onze medewerkers, maar zeker ook aan onze dienstverlening en organisatie. We laten onze kwaliteit regelmatig beoordelen en toetsen door erkende certificerende partijen. 

ISO 9001

Wij zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd. Daarmee voldoen we aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving en aan onze eigen kwaliteitsnormen. 

VCA 

Als VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) gecertificeerde organisatie is onze expertise op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op orde. Daarmee bezitten wij alle verplichte en noodzakelijke kennis over zaken als wet- en regelgeving, risicoherkenning en -preventie, gevaarlijke stoffen, gereedschappen en machines, elektriciteit, arbo zaken et cetera.

NEN 4400-1

Vertrouwen is één van onze meest belangrijke waarden. Dat onderstrepen wij met onze NEN 4400-1 certificering. Deze beschermt opdrachtgevers die arbeid inhuren tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels-, loon- en belastingadministratie te stellen. 

ERP-systeem

Alle processen en ISO- en VCA-rapportages worden geborgd door ons ERP-systeem. Hierdoor is het op elk moment mogelijk een volledige verslaglegging te realiseren van onder andere de kwaliteits- en veiligheidsdoelstelling.