• menu

Inzicht voor u

Als opdrachtgever wilt u graag op de hoogte blijven van de planning en de voortgang van een project. Ons ERP-systeem geeft u altijd een actueel en compleet overzicht van de stand van zaken, zowel qua processen als administratief. Via uw eigen “Opdrachtgever Login” kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week real time inzicht krijgen in aanvragen, offertes, planning en de hierbij behorende communicatie. Bovendien zijn onze medewerkers ook 24 uur per dag bereikbaar. Dat geeft u de rust en de zekerheid dat u altijd een beroep op ons kunt doen.