• menu

Toezicht & Handhaving

Als overheid moet u zich steeds meer richten op uw kerntaken, waarbij u specifieke werkzaamheden steeds vaker overdraagt aan gespecialiseerde, professionele partners. Als het gaat om toezicht houden en handhaving, is Traffic Support hiervoor de juiste partner. Wij hebben een grote groep goed opgeleide toezichthouders en integrale handhavers in dienst, met een breed pakket aan bevoegdheden. Wij denken met u mee voor het vinden van passende oplossingen op flexibele en op projectmatige basis.

Handhaven
Dat kan gaan om het handhaven van parkeerbeleid, handhaving van de Wet Mulder, de Algemene Wet bestuursrecht of de Algemene Plaatselijke Verordening, maar bijvoorbeeld ook om de controle op de naleving van de drank- en horecawet.

Professioneel en gastvrij
Onze BOA’s kennen hun bevoegdheden, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en zijn desgewenst in het bezit van een RTGB-certificaat. Maar, er is meer. Onze BOA’s zijn niet alleen handhaver, maar ook aanspreekpunt en gastheer in uw wijk of stad. In hun uniform zijn ze herkenbaar voor bewoners, benutters en bezoekers van uw gemeente. Zij kennen de weg, zowel op straat als binnen uw gemeentelijke organisatie.

Met de inzet van BOA’s van Traffic Support verzekert u zich ervan dat de straten schoner worden, de overlast vermindert en het veiliger wordt op straat, waardoor ook de leefbaarheid in uw gemeente verbetert en de tevredenheid van de inwoners groter wordt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Bel (038) 425 67 48 of mail naar contact@trafficsupport.nl