• menu

Troonswisseling

Sinds de aankondiging van Koningin Beatrix begin 2012 leefde Nederland naar 30 april toe: de dag dat zij afstand zou doen van de troon en Willem-Alexander onze nieuwe koning werd. De oranjegekte breidde als een grote vlek over het land uit. Traffic Support had de eer om mee te mogen werken aan deze bijzondere dag. De dag na de bekendmaking van de aanstaande troonswisseling is Traffic Support begonnen met de voorbereidingen. Het was direct duidelijk dat dit een dag zou zijn die totaal anders zou verlopen dan de eerdere Koninginnedagen. Traffic Support is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van het mobiliteitsplan van de troonswisseling.

Burgemeester Van der Laan besloot dat naast de bijzondere activiteiten rond de abdicatie, de reguliere festiviteiten doorgang moesten vinden. Het was dus zaak een verkeersplan te maken dat daar ruimte voor bood. De drie maanden die daar voor beschikbaar waren, zijn gebruikt om steeds afwegingen te maken tussen de belangen van de betrokkenen. In nauwe samenwerking met de Amsterdamse politie en met een zeer forse inzet van verkeersregelaars hebben we de eerste dag van ons nieuwe staatshoofd tot een succes kunnen maken.